Dziesięciolecie 2003 – 2013

Zakończyły się uroczystości związane z Jubileuszem 50 – lecia Koła i trzeba było podjąć trud doskonalenia działalności łowieckiej i sprostać nowym zadaniom, rozwiązywać nowe pojawiające się problemy organizacyjne i ekonomiczne. Nie można było zadowolić się dotychczasowymi osiągnięciami.

Tuż przed naszym Jubileuszem koła łowieckie działające na terenie powiatu Iławskiego postanowiły zorganizować wystawę łowiecką dla miejscowego społeczeństwa. Wystawa została zlokalizowana w dużej sali Kasyna służby więziennej w Iławie. Myśliwi ze wszystkich kół użyczyli najciekawsze eksponaty i wykazali się inwencją w dobieraniu i eksponowaniu eksponatów.

Z ramienia koła miedzy innymi urządzał wystawę nasz członek kol. Tadeusz Żuchowski.

Najciekawsze eksponaty z naszego koła to:

 • ­złoto medalowy wieniec jelenia pozyskanego przez kol. Pawła Mazurka
 • oryginalny wieniec jelenia o wyjątkowych cechach selekcyjnych pozyskany przez kol Eugeniusz Dejneka
 • srebrno medalowe oręże dzika pozyskanego przez kol. Mieczysława Rybickiego i Piotra Żuchowskiego
 • parostki w kształcie perukarza pozyskane przez kol. Krzysztofa Marczaka

Zwiedzającym wystawę, prezentował eksponaty i udzielał wyjaśnień kol. Roman Żuchowski.

Wystawa zainteresowała społeczeństwo Iławy i każdego dnia odwiedzali ją liczni zwiedzający. W tej sytuacji wystawę eksponowano jeszcze przez następny miesiąc.

Działalność gospodarczo – łowiecka

Wyniki finansowe osiągane przez Koło nie były imponujące, a koszty rosły zarówno zagospodarowywanych obwodów jak i odszkodowań łowieckich. Trzeba więc było podjąć działania powodujące wzrost dochodów koła. Jednym z takich działań było pozytywne ustosunkowanie się do sugestii Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie, ażeby zorganizować własny punkt skupu i mieć wpływ na cenę zbywanych tusz zwierzyny.

Do zorganizowania punktu skupu szukaliśmy jako wspólnika koła łowieckiego działającego na terenie powiatu Iławskiego. Po przeprowadzonych rozmowach wyraziło zgodę na wspólny punkt skupu Koło „Miłośników Łowiectwa” Warszawa. W dniu 7 września 2004 roku podpisano umowę z KŁ Miłośników o organizacji i prowadzeniu punktu skupu.

Z upoważnienia koła umowę podpisali koledzy: Eugeniusz Dejneka i Piotr Dembicki.

W zakupie komory chłodniczej pomagał Pan Ryszard Solis, który był pierwszym odbiorcą tusz zwierzyny. W zorganizowaniu punktu skupu zaangażowali się koledzy: Eugeniusz Dejneka, Mieczysław Rybicki a z koła Miłośników Herbert Bartkowski. Punkt skupu działa od 2005 roku tj przez 9 lat. Oba koła uzyskały korzyści z posiadania punktu skupu.

Drugim czynnikiem zwiększającym dochody koła było wydzierżawienie gruntów rolnych i uzyskanie dopłat bezpośrednich. Areał dzierżawionych gruntów stopniowo wzrastał, aż osiągnął w 2012 roku powierzchnię 48 ha. Uprawą gruntów początkowo zajmował się prezes, a od roku 2011 obowiązki te przejął kol. Bogumił Sobotka, który podjął działania zmieniające rodzaj uprawianych roślin ( topinambur, lucerna ). Zmieniła się też zadawana karma, bowiem od 2 lat zrezygnowano z wykładania siana w paśnikach, przechodząc na wykładanie balotów siano – kiszonki. Powoli tradycyjny drabiniasty paśnik traci sens istnienia.

Problemem dla Kola są szkody łowieckie w uprawach rolnych, w tabeli wyników ekonomicznych uwidoczniono wysokość odszkodowań łowieckich, które wzrosły w 2011 roku głównie z powodu wzrostu cen płodów rolnych niekiedy o 100%.

Odstrzał zwierzyny na polach i odstraszanie zwierzyny przyniosły pewien skutek, ale zaistniała konieczność letniego dokarmiania dzików na terenie lasu. Założono więc 5 pasów na letnie dokarmianie na których koło przyoruje 6 – 8 ton kukurydzy, w trudnych okresach szczególnie zasiewów. Koło organizuje dyżury do odstraszania zwierzyny. Kol. Bogumił Sobotka od 2010 roku spowodował, że raz w tygodniu dyżurują miejscowi rolnicy, głównie ze wsi Starzykowo. Koło stosowało również środki odstraszające stosując preparat o nazwie Hukinol. Od 2007 r. Kolo zaczęło stosować środki odstraszające hukowe, oprócz środków zapachowych. Ludność miejscowa przyjęła do obsługi środki hukowe włączając je w porze wieczorowej a wyłączając w okresie dnia.

Nadleśnictwo Iława wspólnie z Kołem na powierzchni ok. 0,30 ha posadziło drzewka owocowe, aby w przyszłości wzrosła naturalna baza żerowa dla zwierzyny. Trud i odpowiedzialność szacowania szkód łowieckich wzięli na siebie głównie koledzy: Tomasz Lessman i Włodzimierz Maśkiewicz w obwodzie 311. natomiast w obwodzie 349: Treder Zbigniew, Morenc Henryk i Marian Lendzion.

Obwód łowiecki 349 został przekazany pod nadzór kol. Zbigniewowi Treder członkowi zarządu koła. Od 5- ciu lat stale poprawia się zagospodarowanie tego obwodu, który wyposażony został o nowy paśnik – magazyn oraz piwnice na okopowe. Poprawiło się wyposażenie obwodu o nowe paśniki, posypy i ambony. Kol. Treder spowodował, że w obwodzie zostały wyeliminowane nie pożądane zjawiska.

Polowania dla gości zagranicznych (tzw. dewizowe)

Źródłem zasilającym finanse koła stały się polowania komercyjne organizowane dla cudzoziemców. W 1998 roku na polowania dewizowe przybyl do kola Pan Wilhelm Lohmeier z Niemiec. Spodobała się knieja, organizacja, podprowadzający i miejsce zakwaterowania tak, że zorganizowana grupa Pana Lohmeiera przyjeżdża nadal do koła dwa razy w roku tj. wiosną na rogacze, a jesienią na rykowisko. Polowanie rozliczało Biuro Polowań „Diana” przy ZO PZŁ w Olsztynie. Od 2011 roku zwiększyliśmy możliwość polowań dla cudzoziemców i nawiązaliśmy współpracę z Biurem Polowań Mariusz Bębenek z Poznania. W ostatnim dziesięcioleciu pozyskane trofea przez myśliwych cudzoziemców przedstawiają tabele.

• Zestawienie wieńców – TABELE (PDF)

Inne wydarzenia

Zarząd Koła doszedł do wniosku, że Koło pozostało w tyle za kołami łowieckimi Iławy i stwierdził, że polowania zbiorowe w kole powinny kończyć się lepszą oprawą bez względu na pogodę. Dotychczas polowania kończyły się przy dębach na piaskowej drodze pod „gołym niebem”. Postanowiono więc zbudować wiatę myśliwską i zlokalizowano ją przy leśniczówce Gardyny, ażeby nie została zniszczona.

Plan wiaty sporządził łowczy kol. Rybicki M, który również nadzorował budowę.

Budowę głównie wykonali koledzy:

Marian Wasielewski, który własnym sumptem wykonał konstrukcję, więźbę dachową oraz stoły i ławki do siedzenia, kolega Nadolski Jerzy sponsorował drewno, a łowczy koła wykonał grill. Z kolei kol. Kasza Zdzisław własnym kosztem wykonał instalację elektryczną a kol. Tomasz Lessman zajął się uporządkowaniem terenu i zielenią przylegającą do wiaty. W ten sposób wspólnym wysiłkiem powstała wiata, która od 2008 roku czyli w jubileuszu 55 – lecia Koła przygarnęła myśliwych przed i po zbiorowych polowaniach. Koło upewniło się w przekonaniu, że ma duże możliwości podejmowania przedsięwzięć służących potrzebom Koła.

Zarząd Koła w 2007 roku postanowił, ażeby koło było bardziej przywiązane do obwodu nr.311 i w tym celu podjęło działania nabycia własnych gruntów rolnych położonych w obwodzie a zarazem przyległych do lasu. Zwróciło się do Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Do przetargu i kupna gruntów rolnych doszło w miesiącach maj – lipiec 2009 r. Sprawę formalnie załatwiali kol: Eugeniusz Dejneka i Waldemar Pankowski, łącznie z podpisaniem aktu notarialnego. W ten sposób Koło stało się właścicielem działki nr. 129/9, 129/11, 129/1, 129/15 i 129/16 w obrębie Gardzień o łącznej powierzchni 2,0 ha. Była to poważna inwestycja dla Koła. Od chwili zakupu rola jest uprawiana przez Koło głównie z przeznaczeniem na poletka zaporowe.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie podjął się opracowania monografii p.t „Północna Kraina Łowiecka” obejmująca okręgi: Olsztyński, Elbląski, Suwalski, Białostocki i Łomżyński. Koło wsparło tę inicjatywę i posiada własną stronę w tejże monografii. Monografię nabyli na własność niemal wszyscy członkowie Koła.

W dniu 10 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła podjęło decyzję o zakupie nieruchomości w Iławie z przeznaczeniem na siedzibę Koła oraz lokalizację własnego punktu skupu dziczyzny. Po zakupie zajdzie potrzeba remontu obiektu itp., ale już to będzie realizowane w następnym dziesięcioleciu.

Zmiany w składzie koła w okresie 2003 – 2013

Odeszli z Koła koledzy:

do Krainy Wiecznych Łowów:
­

 • Jankowski Henryk
 • Szczęśniak Krzysztof
 • Żuchowski Roman
 • Mazurek Paweł
 • Wożnowski Stanisław

na własną prośbę:
­

 • Żuchowski Piotr
 • Dobek Arkadiusz
 • Sibilewski Jerzy
 • Bortkiewicz Jerzy

W skład członków Koła zostali przyjęci :
­

 • ​Bortkiewicz Krzysztof
 • Iliński Zygmunt
 • Kasza Zdzisław
 • Nadolski Jerzy
 • Pietraszek Maciej
 • Sadowski Jarosław
 • Treder Zbigniew
 • Sugalski Kamil
 • Świątkowski Józef

Logowanie

Iława
20°
zachmurzenie umiarkowane
wilgotność: 65%
wiatr: 4m/s płn. zach.
Max: 21 • Min: 20
23°
Śr
24°
Czw
25°
Pt
29°
Sob

Obecna Faza Księżyca

Kto jest online

0 odwiedzających teraz
0 gości, 0 członków

Statystyki odwiedzin