Materiał informacyjny na Jubileusz

Nasz Jubileusz przypada w roku 90 – lecia PZŁ, Koło obchodzi 60 – lecie swego istnienia. Każdy Jubileusz skłania do refleksji nad historią koła, gdzie byliśmy kilkadziesiąt lat temu czy kilka, czym dysponowaliśmy jaki mieliśmy majątek Koła, jakie były kiedyś problemy , jakie są obecnie. A czas biegnie i stawia ciągle nowe wezwania których
rozwiązaniem Koło musi się zająć.

Przedstawię Państwu najciekawsze wydarzenia w 10 leciu 2003 – 2013

 1. W 2003 r. Koło miało współudział w zorganizowaniu Wystawy Łowieckiej w dużej sali Kasyna Służby Więziennej w Iławie . Z ramienia koła wystawę urządzał kolega Tadeusz Żuchowski. Wystawa trwała 40 dni i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i zainteresowaniem społeczeństwa Iławy i okolic , szczególnie młodzieży szkolnej. Praktycznie przez cały czas trwania wystawy ojciec kol Tadeusza śp. Roman Żuchowski objaśniał zwiedzającym eksponaty.
 2. W dniu 7 09 2004 r podpisano umowę z KŁ Miłośników Łowiectwa w Warszawie o organizacji i prowadzeniu własnego Punktu Skupu dziczyzny. Zakupiono komorę chłodniczą i ustawiono przy ul Wiejskiej 4 w Iławie. Punkt Skupu w tym miejscu funkcjonuje do dzisiaj.
 3. W 2008 r postanowiono zbudować wiatę myśliwską z prawdziwego zdarzenia, żeby służyła do organizacji polowań zbiorowych dla myśliwych z koła oraz spotkań z młodzieżą szkolna w łowisku. Od tego roku wszystkie polowania zbiorowe rozpoczynają się i kończą pod wiatą, która jest zlokalizowana obok leśniczówki Leśnictwa Gardyny w Gardzieniu. Tu również młodzi myśliwi wstępujący do Koła po zakończeniu polowania Hubertowskiego składają akt ślubowania myśliwskiego, który uważamy za bardzo ważny dokument etyki związany z łowiectwem przed forum starszych kolegów z koła.
 4. Mając na uwadze dobro koła oraz fakt, żeby Koło bardziej było związane z obwodem 311 podjęto w tym celu działania w 2007 r. nabycia własnych gruntów rolnych położonych w obwodzie przylegających do lasu. W tym celu zwrócono się do Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie stając do przetargu kupna gruntów rolnych w miejscowości Gardzień. Długo to trwało ale w 2009 roku w m-cach Maj – Lipiec sfinalizowano tę inwestycję i nabyto 2,00 ha roli, która uprawiamy z przeznaczeniem na poletko zaporowe.
 5. I ostatnie znaczące wydarzenie miało miejsce w dniu 10 II 2013 roku kiedy NWZ członków Koła podjęło decyzje o zakupie własnej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę koła i punkt skupu dziczyzny. Nabyta nieruchomość położona jest w Iławie przy ul. Władysława Jagiełły 1 B.

 

Opowiem Państwu na czym gospodarujemy.

Gospodarujemy na 2 obwodach: jeden o nr 311 położony na terenie Gminy Iława i Gminy Susz, w powiecie Iławskim o pow. użytkowej 9644 ha i drugi o nr 349 położony na terenie Gminy Nowe Miasto Lub. w powiecie Nowomiejskim o pow. użytkowej 4171 ha. Nasi myśliwi gospodarując na 13815 ha łącznie wkładają ogromną pracę w zagospodarowanie łowieckie, ochronę pól przed szkodami ze strony zwierzyny łownej jak i ochraniają łowiska przed drapieżnikami i kłusownictwem. Mają satysfakcje z osiągniętych efektów swojej pracy, która zostaje doceniona przez władze związku, dobrą współpracę z terenowymi Nadleśnictwami i innymi organizacjami jak i ludnością mieszkającą w obwodach.

Przybliżę Państwu i pokrótce scharakteryzuję nasze obwody. Lasy zajmują ok. 40 % powierzchni obwodu, jeziora, rzeki i inne cieki wodne to ok. 10% reszta to grunty rolne, łąki i pastwiska. W obwodach bytuje zwierzyna gruba jak: łoś, jeleń, sarna, dzik jak i drobna zając, kaczka, gęsi, bażant, kuropatwa, słonka oraz lis, jenot, norka amerykańska, kuna. Ze zwierzyny chronionej występuje wydra, bóbr oraz okresowo zaczyna pojawiać się wilk. Wody i bagna bogate są w ptactwo błotne i pływające, oraz lasy zasiedlają i wyprowadzają młode ptaki drapieżne z rodziny orłów między innymi bieliki i inne jastrzębiowate.

Od kilkunastu lat Uchwałą Walnego Zgromadzenia wyłączone mamy z użytkowania łowieckiego 4 jeziora jako ostoje kaczek jak i innego ptactwa wodnego i błotnego. Obwody nasze wyposażone są w urządzenia łowieckie takie jak: paśniki magazyny 17 szt. paśniki średnie i małe w ilości 35 szt., podsypy dla bażantów i innego ptactwa 6 szt., piwnice na karmę okopową szt 10, lizawki na sól szt. 64, pasy do przyorywania kukurydzy o pow. ok. 0,60 ha i długości 1,5 km. Urządzenia te służą dokarmianiu zwierzyny w okresie zimowym. Wykładamy średnio ok. 80 ton karmy soczystej / kiszonki, buraki /, treściwej ok. 20 ton, objętościowej ok. 15 ton oraz soli do lizawek ok. 300 kg. Ta ilość karmy zapewnia, ze zwierzyna zawsze coś znajdzie dla siebie przy paśnikach i pozwoli jej przetrwać tzw głodowe dni, których zawsze w zimie jest od kilku do kilkunastu w naszym regionie.

 

Pozyskaniu zwierzyny w naszych obwodach.

Spowodowane jest to tym, ze populacje zwierzyny musimy kontrolować w taki sposób, żeby zachować gatunki w należytym stanie i kondycji, ale również żeby gospodarka rolna i leśna nie ucierpiała w nadmierny sposób i była znośna gospodarczo.

Obwody nasze są atrakcyjne do hodowli zwierzyny grubej, ale trudne w gospodarowaniu i zatrzymaniu zwierzyny w lesie. Wynika to z faktu, ze granica lasu z polami to długość ok. 100 km, którą praktycznie nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Zwierzyna mieszka w lesie ale na pola wychodzi mając tam doskonałą stołówkę przez cały rok.

Pozyskanie w ostatnim dziesięcioleciu zwierzyny grubej w obw. 311 to 1884 sztuki, co daje średnio rocznie 188 szt w tym jeleni ok. 45 szt, saren 70 i dzików 110 szt. Obwód zas 349 to 611 szt ogółem, średnio 61 szt/rok, w tym jeleni 9 szt, sarny 28 szt, dzików 26 szt. Zwierzyna drobna w obw 311 to lisy 352 szt co daje rocznie ok. 35 lisów, kaczki 282 szt rocznie 28 szt, analogicznie w obw 349 lisy 179 szt średniorocznie ok. 18 szt kaczki 122 sztuki co rocznie daje 12 sztuk.

Nasze obwody są bardzo atrakcyjne pod względem użytkowania łowieckiego szczególnie w pozyskaniu zwierzyny grubej trofeowej.

W ostatnim 10 leciu gościmy co roku myśliwych zagranicznych dla których organizujemy polowania komercyjne. Zdobywają u nas trofea medalowe jeleni byków i parostki sarn rogaczy. I tak na 40 zdobytych wieńców jeleni byków – 16 to wieńce srebrno i brązowo medalowe, podobnie na 108 parostków kozłów 26 sztuk to trofea > 400 gram i więcej co się przedkłada na kilka sztuk medalowych. Myśliwi komercyjni bardzo chwalą nasze łowiska, zagospodarowanie i obsługę co nas satysfakcjonuje i mobilizuje do dalszej pracy, pozwala nam ponadto spokojnie gospodarzyć i polować .Reasumując przedstawione przed chwilą liczby wynika z nich obraz , że w naszych obwodach występuje mocna populacja jelenia szlachetnego oraz przyzwoita sarny. Polujący u nas myśliwi zagraniczni to: myśliwi z Niemiec, Holandii, grupowo na polowaniach zbiorowych Szwedzi i Norwedzy. Sukces polowań komercyjnych oprócz Zarządu Koła zapewniali koledzy podprowadzający, członkowie naszego koła których praca przyczyniła się do sukcesu to kol. Zbigniew Gawiński, Krzysztof Marczak, Pankowski Waldemar, Pankowski Stanisław, Zbigniew Treder oraz nasz dawny kol. Żuchowski Piotr i jego ojciec śp. Roman Żuchowski.

Nieco inaczej przedstawia się pozyskanie łowieckie zwierzyny drobnej, ale podobnie jak w całym kraju z tymi problemami borykamy się i my. Od lat nie pozyskujemy zajęcy, kuropatw, bażantów z uwagi na małe populacje tej zwierzyny.

 

Ciekawostki

Jako ciekawostkę podam Państwu informacje, że w latach 70 i 80 tych ub. wieku polowano w naszym kole na łosie , których łącznie zdobyto 36 sztuk, ale od 20 lat nie polujemy na nie.

Inną ciekawostką którą chciałbym się podzielić z Państwem to , że w obw. 311 bytowały rysie – to taki kotek co ma pędzelki na uszach. Gniazdo i swój rewir upatrzył w okolicy uroczyska Sarnówek – granica obwodu przy zatoce Widłąg na Jeziorku. Populacja sarny w tej okolicy praktycznie została wytrzebiona i do dzisiaj nie może się odbudować. Ten kot bardzo lubi polować na sarny, szczególnie gdy kotka ma młode i uczy swoje kocięta jak polować i zdobywać pokarm. Opowiadał mi o tym mój poprzednik łowczy śp. Henryk Jankowski, który z tym kotem spotkał się oko w oko jak mówią myśliwi.

Nasi członkowie Koła są aktywni i udzielają się w Związku jak i innych ciałach doradczych.

 

Aktywność członków Koła poza obowiązkami statutowymi w ostatnim 10 – leciu to:

 • ­udział w Okręgowej Radzie Łowieckiej – 1 osoba przez 2 kadencje
 • uczestnictwo w komisji oceny trofeów łowieckich – 2 osoby
 • uczestnictwo w Sądzie łowieckim – 1 osoba
 • sędziowie i instruktorzy strzelectwa myśliwskiego – 4 osoby
 • instruktorzy kynologiczni – 2 osoby
 • Łowczy Rejonowy – 1 osoba przez 2 kadencje
 • zespól doradczy ds. łowieckich i ekologii przy Staroście Iławskim – 2 osoby przez 3 kadencje i nadal.

Jest jeszcze wiele materiału do przekazania, ale nie mogę Państwa zanudzić, na pewno będzie kiedyś następna okazja.

Dziękuję za uwagę
Darz Bór

Logowanie

Iława
19°
zachmurzenie małe
wilgotność: 74%
wiatr: 3m/s płn. - płn. wsch.
Max: 19 • Min: 17
25°
Wt
27°
Śr
28°
Czw
30°
Pt

Obecna Faza Księżyca

Kto jest online

0 odwiedzających teraz
0 gości, 0 członków

Statystyki odwiedzin