Zasłużeni koledzy Koła Łowieckiego „Odyniec” w okresie 60 ­ lecia 1953 – 2013

Latos Filip
Prezes 1953 – 1958

W dniu 20 pażdziernika 1953 roku odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie nowo organizowanego Koła Łowieckiego przy Rejonie Lasów Państwowych w Iławie.

Inicjatorem powołania koła był Stefan Ciesielka wówczas dyrektor Rejonu Lasów, który dobrał sobie na współpracownika pracownika Rejonu ( kierownik planowania ) Filipa Latosa. Wszystkie prace organizacyjno – techniczne wykonywał kolega Filip.

Koło powoływano werbując leśników należących do innych kół. Niektórzy byli chętni i angażowali się do powołania branżowego koła, innych trzeba było „p r z e k o n a ć”.

Na tym pierwszym organizacyjnym zebraniu powołano pierwszy Zarząd Koła w składzie:

 • Latos Filip – prezes
 • Harmaciński Henryk – łowczy
 • Chełmiński Henryk – skarbnik
 • Kęsicki Marian – sekretarz

Pierwsze kroki są najtrudniejsze – to też prezes i pozostali członkowie zarządu musieli wykazać się inwencją i sprytem organizacyjnym.

Finansowe saldo otwarcia wynosiło z e r o, każda działalność wymaga kosztów. Gdyby nie pomoc Rejonu Lasów w tak prozaicznych sprawach jak papier do pisania, koperty, znaczki pocztowe itp. nie byłoby rezultatów.

Koło musiało załatwić Umowy dzierżawne obwodów łowieckich. Inwencja zarówno kol. Filipa jak i dyrektora Ciesielki doprowadziła do wydzierżawienia obecnego obwodu łowieckiego nr. 311.

To już 60 lat w tym obwodzie polują członkowie KŁ Odyniec w Iławie.

Koło początkowo świadczyło powinność na rzecz Lasów Państwowych w ten sposób, że upolowana zwierzyna była przeznaczana na rzecz utrzymania sezonowych robotników sprowadzonych z terenów tzw. Centralnej Polski.

Kolega Latos musiał sprostać pierwszym trudnym zadaniom organizacyjnym, zarówno w wprowadzaniu etyki myśliwskiej jak i zagospodarowaniu obwodu.

Członkowie Koła nie mieli żadnych doświadczeń jak prawidłowo prowadzić gospodarkę łowiecką i musieli korzystać z doświadczeń starszych wiekiem leśników, którzy polowali przed 1939 rokiem.

Polowano w tym okresie przeważnie zbiorowo – pędzeniami, ale polowanie nie kończyło się uroczystym pokotem. Do nowych wymogów dojrzewał prezes jak i członkowie koła.

Józef Konnak
Prezes 1959 – 1962 i 1964 – 1968

Prezesowanie przez Józefa Konnaka przypadło na okres trudny dla koła, bowiem w roku 1959 został zlikwidowany Rejon Lasów Państwowych, gdzie mieściło się główne oparcie koła. Okres poprzedzający likwidację tej instytucji zagroził istnieniem koła po rozpadzie ówczesnego Zarządu. Ratowaniem Koła zajęli się Stefan Ciesielka, Stanisław Danielak, Stanisław Kościelski, Jerzy Szczeciński, Władysław Chełmiński oraz Józef Konnak. To nie formalne spotkanie przygotowało propozycję na Zebranie Członków koła proponując kol. Józefa Konnaka jako kandydata na prezesa.

Kandydaturę kolegi Konnaka zgłosił i popierał kolega Ciesielka.

Trzon Zarządu Koła stanowili koledzy: Konnak – prezes i Jankowski Henryk – Łowczy. Współpraca miedzy nimi ułożyła się bardzo dobrze co pozwoliło wyjściu koła z organizacyjnej zapaści. Po latach kolega Konnak pisał „Jeżeli po przeszło 30 latach wracam wspomnieniami do Jego osoby, to nie mogę się oprzeć przekonaniu, że wiele spraw Koła udało się załatwić i toczyły się one prawidłowo nie dlatego, że ja byłem prezesem, a dlatego, że kolega Henryk był zaangażowanym i wzorowym łowczym koła”.

Stosunki pomiędzy leśnikami a milicjantami ułożyły się prawidłowo.

Kolega Konnak postanowił prawidłowo zagospodarować obwód.

W tym okresie zostały zbudowane paśniki – magazyny na karmę do zimowego dokarmiania zwierzyny. Lokalizacja paśników była prawidłowa, a zbudowano ich 16 szt tak, że w całości były zaspokojone potrzeby prawidłowego zimowego dokarmiania.

Minęło wiele lat i w roku 2012 w dużym stopniu utrzymuje się ówczesną lokalizację paśników.

Kolega Konnak rozpoczął wprowadzać wierzbę paszową do obwodu przeznaczona na zgryz dla jeleniowatych.

W tym okresie rozpoczęło się pozyskiwanie byków medalowych w obwodzie. Posiadaczem 2-ch medalowych byków został kolega Józef. Również w tym okresie rozpoczęto zakładanie sztucznych gniazd na jeziorze Stęgwica. Dokonano również pierwszej introdukcji bażanta na obszarze przyległym do jeziora Szymbark.

Kolega Konnak doprowadził do postawienia pomnika na skrzyżowaniu dróg Gardzień – Siemiany i Gardzień – Sarnówek. Pomnik powstał aby świadczył że „byliśmy tu, jesteśmy i będziemy”. Inspiracją do budowy była rozmowa z księdzem Józefem Styp Rekowskim Prezesem Związku Polaków w Niemczech spokrewnionym z rodziną Knosalów nauczycieli polskiej szkoły w Olsztynie ( w Olsztynie jest ulica Knosały ). W ten sposób kolega Konnak stał się kontynuatorem swego ojca, który za krzewienie polskości został zamordowany przez hitlerowców.

Kolega Konnak jako Nadleśniczy hołdował zasadę, że dobre funkcjonowanie łowiectwa wymaga ścisłej i wzajemnie życzliwej zasadzie współpracy leśników i myśliwych.

Stefan Ciesielka
Prezes 1963 – 1964

Kolega Stefan Ciesielka odegrał szczególna rolę w powołaniu Koła oraz jego funkcjonowaniu. Jako dyrektor ówczesnego Rejonu Lasów Państwowych postanowił powołać Koło właśnie przy Rejonie Lasów. Zarządził aby wszyscy leśnicy będący już członkami PZŁ zatrudnieni w Rejonie Lasów Iława wystąpili z innych kół i utworzyli branżowe Koło. Odbyło się to na zasadzie polecenia służbowego.

W dniu 20 października 1953 roku wszyscy leśnicy myśliwi przybyli do Rejonu Lasów na zebranie organizacyjne, któremu przewodniczył oczywiście dyrektor Ciesielka.

Na tym zebraniu obecnych było 19 kolegów ( w tym leśników 16 tu ). Powołano Koło oraz wybrano pierwszy Zarząd. Przy wsparciu kolegi Ciesielki koło przybrało nazwę: Koło Łowieckie przy Rejonie Lasów Państwowych w Iławie.

Najpilniejszym zadaniem Koła było uzyskanie na stałe terenu do polowania.

Kolega Ciesielka przyjął na siebie rolę prezesa z tylnego siedzenia.

Pomiędzy Kołami trwała rywalizacja w uzyskaniu obwodów do wydzierżawienia.

Największą szansę na dzierżawę atrakcyjnych obwodów mieli myśliwi ze stolicy, jednak kolega Ciesielka potrafił uzyskać dla Koła 2 obwody graniczące ze sobą wg ówczesnej numeracji 247 i 254. Później na wniosek Koła obwody połączono w jeden obwód tj obecny 311. Tak atrakcyjnego obwodu nie posiada żadne z iławskich kół.

Myśliwi polujący w Kole Łowieckim „Odyniec” powinni pamiętać komu zawdzięczają możliwość polowania w atrakcyjnej kniei.

Na poczynania Koła kolega Ciesielka miał duży wpływ do czasu istnienia Rejonu Lasów, a i w późniejszym terminie, gdy powstało zamieszanie organizacyjne wkraczał skutecznie i opanowywał sytuację, tak było w roku 1959 jak i w 1963. Kolega Stefan jako myśliwy był doskonałym strzelcem.

Stanisław Danielak
Prezes 1963 – 1978

Kolega Stanisław Danielak wstąpił do PZŁ w 1951 roku do koła w Lidzbarku Warmińskim. Pierwsze doświadczenie łowieckie zdobywał w lasach byłego Nadleśnictwa Łaniewo, gdzie Nadleśniczy kolega Szymczak doskonalił jego umiejętności łowieckie jak i sposoby zwalczania kłusownictwa.

Do KŁ „Odyniec” w Iławie wstąpił w 1956 roku i był aktywnym członkiem, tak że już w latach 1956 – 63 pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Kole.

Jego aktywność została zauważona przez ówczesny Zarząd Wojewódzki PZŁ w Olsztynie – bowiem w latach 1966 – 1969 był Członkiem Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w której pełnił funkcję przewodniczącego komisji propagującej łowiectwo.

W latach 1969 – 1972 wyceniał trofea łowieckie.

Polski Związek Łowiecki powołał Powiatowe Rady Łowieckie i do takowej Rady w Iławie w charakterze vice przewodniczącego został powołany kolega Danielak i pełnił tą funkcje w latach 1965 – 1975.

W Kole „Odyniec” został wybrany na przewodniczącego Koła i funkcję tę pełnił w okresie 1963 – 1978 tj przez 15 lat. Jako prezes kola dbał o zagospodarowanie obwodów dzierżawionych przez Koło o obecnej numeracji 311 i 349. Był wymagającym w stosunku do wszystkich członków koła, którzy musieli świadczyć różne prace na rzecz koła. Kto z członków zaniedbał się w świadczeniu tej pracy był ograniczony w odstrzałach indywidualnych. Wydzierżawił dla koła rolę o powierzchni 1,20 ha i na tej powierzchni doprowadził do zbudowania stodółki na przechowywanie karmy, która była w okresie zimowym rozwożona do paśników. Każdego roku organizował zbiorowy wyjazd poświęcony eliminacji synantropijnych drapieżników. W tym czasie Koło rozwijało się miedzy innymi poprzez wzrost ilościowy członków koła, z tym że do koła byli przyjmowani w pierwszej kolejności osoby predysponowane do świadczenia różnych usług powodujących poprawę warunków bytowych zwierzyny. Koło „Odyniec” wyróżniało się wśród iławskich kół.

W tych latach kilku kolegów wyjeżdżało do kniei na polowania pędzone. Po udanym polowaniu kol. Danielak zapraszał do siebie kolegów uczestników polowania na myśliwską kolacje. Dom Państwa Danielaków był otwarty dla myśliwych, których serdecznie przyjmowano. Pani Zofia żona kolegi Stanisława przyrządzała wątróbkę po mistrzowsku. Serdeczność i urok Pani Zofii ośmielał kolegów. W następnych latach nic takiego w Kole już się nie powtarzało.

Za zasługi dla łowiectwa zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i w kole kolega Danielak został uhonorowany:

 • ­Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej – 19 07 1961
 • Srebrnym Medalem Zasługi łowieckiej – 30 06 1967
 • Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej – 06 06 1987

Złoty Medal został koledze nadany w okresie kiedy nie pełnił już żadnych funkcji w kole, ale wnioskodawca tj Zarząd Koła doceniał jego wysiłek z poprzednich lat w szczególności fakt ujęcia kłusownika i doprowadzenia do wyroku skazującego.

W ostatnich latach upodobał sobie polowanie w obwodzie 349 w okolicach uroczyska Tabory.

Kolega Stanisław Danielak odszedł do Krainy Wiecznych Łowów w dniu 08 04 2002 r.

Nekrolog zamieszczono w Łowcu Polskim nr 11 / 2002

Henryk Jankowski
Łowczy 1962 – 1995

Henryk Jankowski wstąpił do PZŁ w 1949 roku, i początkowo był członkiem nie zrzeszonym w powiecie Działdowskim. Po przybyciu do Iławy początkowo polował jako członek nie zrzeszony, następnie wstąpił do KŁ „Łabędź”, a póżniej zaś zmienił to koło wstępując do KŁ „Odyniec” w Iławie.

W kole „Odyniec” początkowo pełnił funkcję strażnika łowieckiego. W 1962 roku został powołany na funkcję Łowczego Koła, którą nieprzerwanie pełnił do 1995 roku tj przez okres 33 lata. W latach 1968 – 1975 był członkiem Powiatowej Rady Łowieckiej w Iławie.

Jako długoletni łowczy kolega Henryk przyczynił się do wiele pozytywnych zdarzeń w działalności koła. Paśniki zostały przydzielone pod opiekę poszczególnych członków i musiały być zadbane, a karma sukcesywnie wykładana. Dbał ażeby stan zwierzyny w obwodach był możliwie wysoki. Szczególnie upodobał sobie tzw. Las Brusiński (kompleks ok. 150 ha) gdzie lubił polować. W tym kompleksie bytowało każdego roku ok. 160 sztuk saren. O utrzymanie tak wysokiego stanu musiał wiele czasu poświęcić na dokarmianie oraz ochronę przed kłusownictwem i szkodnikami synotropijnymi. Ułożył dobre stosunki z miejscowa ludnością, która sprzyjała łowczemu w sprawach ochrony łowiska.

Kolega Henryk będąc etycznym myśliwym, wymagał takiej postawy od członków Koła, a wszelkie odstępstwa zwalczał z dobrym sukcesem.

Zawsze spokojnie prowadził rozmowy z członkami, a jego spokój i zrównoważenie udzieliło się wszystkim kolegom i nie dopuszczał do żadnych swarów. Jako Łowczy był lubiany i dlatego koledzy wybierali Go na następne i następne kadencje. W 1995 roku sam złożył rezygnacje z pełnienia funkcji Łowczego, chociaż mógł dalej ją pełnić.

W obwodzie 311 podjął próbę introdukcji bażanta a w obwodzie 349 introdukcję królika.

Za wzorową działalność na rzecz Koła został odznaczony:

 • ­Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej ­ 11 03 1966 r.
 • Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej ­ 27 10 1972 r.
 • Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej ­ 20 01 1983 r.
 • Regionalną Odznaką Łowiecką Zasłużonemu dla Łowiectwa Warmii i Mazur – 1993 r.

Kolega Henryk przeżył nie codzienne zdarzenie łowieckie a mianowicie: gdy przyjechał do paśnika aby wyłożyć karmę, w pobliżu paśnika 3 psy atakowały łanię, która zobaczywszy Go podbiegła do Henryka spodziewając się ratunku. Dwa z nich zostały eliminowane, trzeci uszedł – po czym Łowczy odezwał się do łani „możesz teraz iść spokojnie”.

Prezes Józef Konnak wyraził się o Łowczym Jankowskim tak „dziękuje Henrykowi Jankowskiemu za pozostałą w mojej pamięci życzliwą koleżeńską współpracę. Jeżeli po 50 latach wracam wspomnieniami do Jego osoby, to nie mogę oprzeć się przekonaniu, że wiele spraw Koła udało się załatwić nie dlatego, że ja byłem prezesem, a dlatego że kolega Henryk był zaangażowanym i wzorowym Łowczym koła”.

Lata współpracy 1978 – 1995 z Łowczym Henrykiem oceniam bardzo dobrze zarówno jako prezes i jako myśliwy. Kto naprawdę jest myśliwym z krwi i kości (w każdym calu) ten może zachowywać się i działać jak robił to kol. Henryk.

Kolega Henryk odszedł do Krainy Wiecznych Łowów w dniu 07 03 2006 r. po powrocie z kniei, gdzie zadawał karmę zwierzynie.

Nekrolog zastał zamieszczony w Łowcu Polskim nr 5 / 2006.

Roman Żuchowski
Sekretarz 1975 – 1998

Kolega Roman Żuchowski wstąpił do PZŁ 12 grudnia 1956 roku najpierw do Koła Łowieckiego „Łoś” w Iławie. W 1961 roku w związku ze zmianą zamieszkania przeszedł do KŁ „Odyniec” w Iławie.

W kole „Odyniec” pełnił funkcję sekretarza Koła od 1975 do 1998 roku.

Następnie zaangażował się w prace organizacyjne w Zrzeszeniu PZŁ.

Pełnił funkcję Łowczego Rejonowego w latach 1991 – 1999 oraz w 2005 – 2009.

Był Sędzią Łowieckim w latach 1994 – 1999.

Na tematy łowieckie wygłaszał pogadanki radiowe w Radiu Iława w latach 1993 – 1998. W każdym tygodniu słuchacze Radia Iława słyszeli głos kolegi Romana i zawsze z uwagą wysłuchiwali jego ciekawych pogadanek, które propagowały prawidłowe łowiectwo i przyczyniły się do społecznej akceptacji łowiectwa.

Współorganizował wystawę łowiecką w Iławie w 2003 roku. Wystawa trwała 40 dni i cieszyła się powodzeniem. Wystawę zwiedziło bardzo dużo osób, a przez cały czas trwania wystawy kolega Roman objaśniał zwiedzającym eksponaty.

Kolega Roman będąc Łowczym Rejonowym zainicjował polowania zbiorowe dla pięciu Zarządów Kół Łowieckich z powiatu Iławskiego w kniei, co roku w innym kole celem lepszego poznania się i integracji Zarządów. Impreza ta się spodobała i weszła cyklicznie do kalendarza polowań organizowana corocznie przez inne koło i tak już trwa drugą kolejkę. Również zasługą kolegi Romana jest inicjatywa organizowania zawodów w strzelaniu myśliwskim na strzelnicy w Iławie dla drużyn wystawionych przez koła z powiatu Iławskiego.

Zawody te są organizowane w 3 konkurencjach z broni użytkowej do sylwetki rogacza na 100m z pozycji stojącej- słupek, strzelanie do planszy dzika na 100m z kolana, oraz dodatkowo do sylwetki dzika z broni o lufach gładkich ( brenekami ) na 40 m.

Zawody cieszą się dużym powodzeniem i mają na celu propagowanie strzelectwa myśliwskiego, szczególnie wśród młodych stażem myśliwych. Organizowane są podobnie jak polowania zbiorowe dla Zarządów kół co roku przez inne Koło. Poprzednio ufundowany puchar im. Łowczego Rejonowego Romana Żuchowskiego, który był przechodni stał się własnością drużyny która w cyklu 5 letnim zdobyła go po raz ostatni. Dzisiaj puchar jest co roku wręczany zwycięskiej drużynie na stałe. Obecna nazwa imprezy to „Zawody strzeleckie imienia Romana Żuchowskiego o Puchar Łowczego Rejonowego w Iławie”. Impreza weszła do kalendarza i jest kontynuowana już drugą edycję.

Za działalność na rzecz łowiectwa został odznaczony: Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a w roku 2008 otrzymał najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom”.

Kolega Roman Żuchowski odszedł do Krainy Wiecznych Łowów 14. 11. 2009 r.

Nekrolog został zamieszczony w Łowcu Polskim nr. 1 / 2010.

Eugeniusz Dejneka
Prezes 1978 – nadal

Kolega Eugeniusz Dejneka wstąpił do PZŁ 10 06 1958 r. i to do Koła Łowieckiego w Ornecie (obecnie KŁ Jarząbek Kaszuny).

Następnie zmienił miejsce zamieszkania i w Kole Łowieckim w Olsztynku pełnił funkcję sekretarza koła w latach 1960 – 61. Przeniesiony służbowo do byłego Nadleśnictwa Smolniki został członkiem KŁ „Odyniec” od 1961 r.

W latach 1972 – 1975 pełnił funkcję członka Powiatowej Rady łowieckiej w Iławie.

Na funkcję prezesa Koła „Odynie” został powołany w dniu 22 04 1978 r, którą pełni nieprzerwanie i obecnie tj przez 35 lat. W tajnym głosowaniu stale uzyskiwał poparcie powyżej 90%.

W latach 1986 – 1996 pełnił funkcję członka Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w trudnym okresie transformacji ustrojowej, potrafiono wówczas eliminować patologię poprzednich lat.

Od 1982 roku członek Komisji Wyceny Trofeów Łowieckich.

Sędzia Sądu Łowieckiego w latach 2006 – 2010.

Członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich od 2010 roku.

W latach 1962 – 1966 pracował nad sposobem zabezpieczenia upraw leśnych repelentami z jednoczesnym eliminowaniem grodzenia ograniczającego przestrzeń żerową jeleniowatych. Ta współpraca z Instytutem Badawczym Leśnictwa przyniosła rezultaty w postaci wyboru najbardziej efektywnych repelentów i skutecznie zabezpieczano uprawy.

Przejmując funkcję prezesa Koła przekonał członków, że trzeba ograniczyć ilość polowań zbiorowych, a realizacja planów odstrzałów wykonywać polowaniami indywidualnymi.

Po 2 latach można było zwiększyć plany odstrzały, gdyż zwierzyna przestała być wyganiana z obwodu.

W kole prowadził szkolenia dla nowo wstępujących jak i dla członków z zakresu zmian prawa łowieckiego oraz regulaminu polowań. Dużo czasu poświęcił na szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich z dobrym skutkiem, gdyż koło nie było nigdy pozwane przez Sądu.

Rozpoczynając prezesowanie w obecnym obwodzie 311 poletka produkcyjne zajmowały powierzchnię 1,40 ha a zaporowe 0,65 ha. Obecnie koło uprawia poletka produkcyjne na pow. 2,60 ha, a zaporowe na pow. 14 ha. Koło wykasza rocznie 27 ha łąk śródleśnych.

Należy również odnotować fakt, iż koło posiada własnej roli 2 hektary.

Dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym zawsze było prawidłowe, gdyż zwierzyna miała dostatek karmy. Od roku 2001 dziki są dokarmiane w okresie letnim na tzw. pasach zaporowych.

Zorganizował jubileusz 40 – lecia koła, 50 – lecia i 60 lecia.

W 1999 r. Koło otrzymało sztandar, a prezes był jedyną osobą, która pozyskała sponsorów w środowisku Iławy. Sztandar uczestniczy w uroczystościach lokalnych i wojewódzkich obchodach ku czci św. Huberta. W 1993 roku współorganizował wystawę łowiecką w Iławie pod nazwą „Wystawa osiągnięć łowieckich Ziemi Iławskiej i Lubawskiej”.

W 2002 roku przyjął na siebie obowiązki przewodniczącego Powiatowego Zespołu Doradczego ds. łowiectwa i ekologii przy Starostwie Iławskim.

Z inicjatywy kolegi Dejneki został powołany wspólnie z KŁ „Miłośników Łowiectwa” w Warszawie własny punkt skupu dziczyzny w roku 2005. Lokalizacja punktu skupu Iława ul Wiejska 4 ( teren dzierżawiony od Gminy Miejskiej w Iławie )

Punkt skupu rozlicza ogólnie oraz pomiędzy wspólnikami prezes osobiście.

Za działalność na rzecz łowiectwa został odznaczony Medalami Zasługi Łowieckiej

 • Brązowym w 1973 roku
 • Srebrnym w 1983 roku
 • Złotym w 1993 roku
 • Złomem w 2003 roku
 • Medalem Świętego Huberta w 2009 roku
 • Otrzymał również wyróżnienia regionalne :
 • Zasłużony dla Łowiectwa Warmii i Mazur
 • Zasłużony Myśliwy Warmii i Mazur

Mieczysław Rybicki
Łowczy od 1995r. – nadal

Kolega Mieczysław Rybicki został przyjęty w poczet członków Koła Łowieckiego „Odyniec” w 1985 roku. Jako młody członek wyróżniał się prawidłową postawą łowiecką, etyką, wykonując prawidłowo wszystkie powierzone czynności, dlatego też już w1987 roku został powołany na gospodarza obwodu nr. 311 i funkcję tą sprawował do 1989. W 1989 roku został powołany na Podłowczego Koła i funkcję tą pełnił do 1995 roku. W 1995 roku Walne Zebranie powołało kol. Mieczysława na funkcję Łowczego Koła, którą pełni nadal to jest już przez 18 lat. To długi okres, ażeby przyczynić się do szeregu pozytywnych zdarzeń w kole.

Funkcje Łowczego wypełnia bardzo dobrze ku zadowoleniu Zarządu i kolegów. Potrafi wprowadzić w kole dobrą atmosferę, a jednocześnie wymusić prawidłowe wywiązywanie się członków koła z powierzonych obowiązków. Zawsze organizował zbiór karmy z własnych poletek produkcyjnych i zabezpieczał dostatek karmy na okres zimowy.

W 1998 roku wspólnie z Prezesem doprowadził do ufundowania dla Koła Sztandaru, który sam zaprojektował oraz zorganizowanie uroczystości wręczenia sztandaru. Od momentu wręczenia sztandaru prestiż koła znacznie wzrósł, tym bardziej, że był to pierwszy sztandar wśród kół Iławy, a wręczenie odbyło się 17 października 1999 roku.

Kolega Mieczysław w 2000 roku przyjął na siebie obowiązki instruktora kynologicznego udzielając kolegom porad w zakresie hodowli i układania psów myśliwskich.

Drugim przyjętym obowiązkiem to funkcja instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego. Od 2001 roku prowadzi w Kole coroczny przegląd techniczny broni oraz strzelanie kontrolne. Prowadzone przez kolegę dokumentacja łowczego jest bardzo sumienna i staranna.

Od 2005 roku jest członkiem komisji oceny prawidłowości odstrzałów i wyceny trofeów łowieckich, po ukończeniu kursu w Ośrodku Czempiń.

Współorganizował uroczystość 50 lecia KŁ Odyniec, która odbyła się 4 października 2003 r. w uroczysku Sarnówek. Kolega Mieczysław Rybicki jest współautorem monografii koła za lata 1953-2003

Od 2003 roku jest członkiem Zespołu Doradczego d/s łowiectwa i ekologii przy Starostwie Powiatowym w Iławie.

W 2005 roku brał udział w organizowaniu punktu skupu dziczyzny naszego koła. Podczas odbudowy i przystosowywania strzelnicy LOK w Iławie do celów myśliwskich angażował się w dostawy materiałów do umocnienia drogi dojazdowej przez las.

Na 55 lecie Koła w 2008 roku. zaprojektował wiatę myśliwską w miejscowości Gardzień i nadzorował jej budowę przekazując jednocześnie cześć materiałów budowlanych.

Mając Mandat Walnego Zgromadzenia KŁ Odyniec w Iławie był Delegatem na Zjazd

Okręgowy Delegatów w Olsztynie w kadencji 2000/2005 i 2010/2015.

Za działalność na rzecz łowiectwa został odznaczony:

 • Brązowym MZŁ w 1996 r.
 • Srebrnym MZŁ w 2003 r.
 • Złotym MZŁ w 2010 r.

Otrzymał również wyróżnienia regionalne:

 • ­Odznaka łowiecka Zasłużony dla Łowiectwa Warmii i Mazur w 1999 roku
 • Medal Zasłużony Myśliwy Warmii i Mazur w 2011 roku.

Logowanie

Iława
21°
zachmurzenie umiarkowane
wilgotność: 66%
wiatr: 4m/s płn.
Max: 21 • Min: 17
25°
Wt
27°
Śr
28°
Czw
28°
Pt

Obecna Faza Księżyca

Kto jest online

0 odwiedzających teraz
0 gości, 0 członków

Statystyki odwiedzin